Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Treść: 

Dnia 8 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Na część oficjalną ceremonii złożyło się przywitanie przybyłych gości przez dyrektora szkoły panią Irenę Szwarc wraz z krótką przemową adresowaną do uczniów klas pierwszych, adresatów tej symbolicznej, odbywającej się corocznie uroczystości szkolnej. Nie zabrakło też tradycyjnej przysięgi, którą młodzież klasy I technikum logistycznego i klasy I branżowej szkoły I stopnia złożyła na sztandar szkoły. Nasi nowi koledzy otrzymali pamiątkowe tabla, na których widniały postacie wszystkich uczniów wraz z wychowawcą klasy. Ponadto dyrektor szkoły wyróżniła dyplomami stypendystów, którzy za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe zasłużyli sobie na miano Stypendysty Dyrektora Szkoły. Do grona osób wyróżnionych w kategorii bardzo dobre wyniki w nauce należą: Martyna Romanik (II TLi), Adran Górski (III TL), Aleksandra Kostrzewa (III TL), Ewelina Makowska (III TL), Karolina Książek (III TL), Sandra Puchniak (III TL), Klaudia Mędluk (IV TLi), Norbert Bogucki (IV TLi), Natalia Chaberek (IV TLi), Sławomir Trubiłowicz (IV TLi), Katarzyna Kasperek (II Br), Magdalena Zielińska (II Br), Yessica Foterek (III Az), Maria Żarowska (III Az), Natalia Bzdel (III Az), Agnieszka Bekus (III Az). Za szczególne osiągnięcia sportowe dyplom stypendysty odebrał uczeń Michał Meger (IV TLi).  

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie nowo zaprzysiężeni zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowanych przez ich starszych kolegów i koleżanki z klasy II TLi oraz II Br. Szczególne podziękowania należą się panu Mirosławowi Lewandowskiemu za przygotowanie części oficjalnej uroczystości oraz pani Agnieszce Jacków – Dąbrowskiej i panu Marcinowi Wojciechowskiemu, którzy wraz z uczniami ze swoich klasy przygotowali niespodzianki dla kolegów i koleżanek z klas pierwszych.

8 października przyjęliśmy nowych kolegów i koleżanki do naszej społeczności
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source