Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2018

Treść: 

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje

w zawodzie zaplanowanych w sesji styczeń – luty 2018: 

     I.         CZĘŚĆ PISEMNA

1.    11.01.2018r., sala nr 25 (sala gimnastyczna), godzina 10.00 – 11.00 (60 minut); kwalifikacje: R.3 (rolnik), A.30 (technik logistyk), E.12 (technik informatyk);

2.    11.01.2018r., sala nr 25 (sala gimnastyczna), godzina 12.00 – 13.00 (60 minut); kwalifikacje: A.29 (technik spedytor), Z.13 (technik bhp). 

  II.         CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1.    10.01.2018r., sala nr 19, godzina 9.00 – 11.00 (120 minut); kwalifikacja A.28 (technik spedytor);

2.    10.01.2018r., sala nr 25 (sala gimnastyczna), godzina 13.00 – 15.00 (120 minut); kwalifikacje: A.29 (technik spedytor), Z.13 (technik bhp);

3.    10.01.2018r., sala nr 19, godzina 16.00 – 18.00 (120 minut); kwalifikacja A.30 (technik logistyk);

4.    29.01.2018r., sala 18a, godzina 16.00 – 18.30 (150 minut); kwalifikacja E.12 (technik informatyk). 

UWAGA!

Uczniowie przystępujący do w/w egzaminów zobowiązani są przybyć na 30 minut przed ich rozpoczęciem wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość zdającego. Ponadto każdy zdający zobligowany jest do zaopatrzenia się w długopis z czarnym wkładem. Kategorycznie zabronione jest również wnoszenie jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną.

Uczniowie przystępujący do egzaminów w ramach kwalifikacji A.28, A.29, A.30 oraz Z.13 w części praktycznej, mogą skorzystać z następujących przyborów pomocniczych: kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka i linijka.

 

 

 

Od 10 stycznia 2018 roku rozpoczyna się sesja egzaminacyjna