Konsultacje przedmiotowe

Treść: 

OGŁOSZENIE

W dniach 01.06 - 05.06 na terenie szkoły odbędą się konsultacje przedmiotowe. Informacje dotyczące terminarza konsultacji z poszczególnych przedmiotów dyrektor szkoły podał do wiadomości  w dzienniku Librus. Z uwagi na RODO imienny wykaz uczniów zakwalifikowanych do konsultacji podany zostanie do wiadomości uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych przez wychowawców klas za pośrednictwem Librusa.
Warunkiem uczestniczenia w konsultacjach w przypadku uczniów niepełnoletnich jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego (potwierdzona za pośrednictwem Librusa lub w formie papierowej dostarczona w dniu konsultacji). Zwracam się ponadto do uczniów, którzy zechcą skorzystać z proponowanej formy wsparcia o zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa z uwagi na pandemię koronawirusa. Posiadanie maseczki zakrywającej nos i usta, dezynfekcja rąk  oraz zachowanie dystansu społecznego będą bezwzględnie wymagane


Dyrektor szkoły
Irena Szwarc

O 1 czerwca ruszają konsultacje dla uczniów technikum i szkoły branżowej
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source