Obrazek użytkownika cytrynek

Łączenie się z bazą danych za pomocą PHP

Treść: 

<?php

/* Łączymy się z serwerem */

 

$link = mysqli_connect(

            'localhost',  /* nazwa komputera, na którym działa MySQL */

            'user',       /* nazwa użytkownika */

            'password',   /* hasło */

            'test');     /* domyślna baza danych */

 

 if (!$link) {

   printf("Brak połączenia z serwerem MySQL. Kod błędu: %s\n", mysqli_connect_error());

   exit;

}

 

?>

 

 

<?php

 

/* Wykonujemy zapytanie */

if ($result = mysqli_query($link, 'SELECT nazwisko, imię FROM klienci ORDER BY idKlienta DESC')) {

 

     print("Lista klientów");

 

    /* Przetwarzanie wierszy wyniku zapytania */

    while( $row = mysqli_fetch_assoc($result) ){

        echo  $row['nazwisko']." ".$row['imię']);

 

    }

 

    /* Usuwamy z pamięci wynik zapytania */

 

    mysqli_free_result($result);

 

}

 

?>

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source