Opis kierunku: TECHNIK LOGISTYK

Treść: 

informatykgrafik komputerowyhandlowiectechnolog drewnaszkoła branżowa

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu praz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.  

 

 

TECHNIK LOGISTYK 333107: 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

    2) przechowywania towarów;

    3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

    4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

    5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

 

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.22. Obsługa magazynów:

    1. Realizacja procesów magazynowych

    2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

    3. Obsługa magazynów dystrybucji

 

AU.32. Organizacja transportu

    1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych

    2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych

    3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

 

Ja, ty, my, oni …

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

 

Kariera edukacyjna :

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

 

Warunki pracy :

Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie. Od przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy handlowego po zakład komunikacji miejskiej. Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte - biuro firmy, baza, centrala firmy, obiekty magazynowe. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np.: menedżer ds. logistyki