Opis kierunku: TECHNIK LOGISTYK

Treść: 

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu praz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.  

 

 

Technik logistyk: 

a) Organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania:

- organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w procesie produkcji,,

- organizuje i monitoruje procesy magazynowe,

-organizuje i monitoruje dystrybucję ,

       b)   Zarządza środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych :

               - organizuje i monitoruje procesy transportowe ,

               - organizuje środki techniczne w celu realizacji procesów transportowych ,

       c)   Organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych :

               - organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych ,

               - organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych .

 

Ja, ty, my, oni …

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

 

Kariera edukacyjna :

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa. Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

 

Warunki pracy :

Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie. Od przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy handlowego po zakład komunikacji miejskiej. Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte - biuro firmy, baza, centrala firmy, obiekty magazynowe. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np.: menedżer ds. logistyki

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik logistyk

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHPPDGJOZKPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 520

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 442

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 590

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source