Pomoc specjalistyczna w naszej szkole

Treść: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
  • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Nauczyciel prowadzący

Termin,

godzina zajęć

1.

Zajęcia logopedyczne

uczniowie wskazani na podstawie opinii

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

wtorki

14.20 – 15.05

2.

Zajęcia rewalidacyjne

uczniowie wskazani na podstawie orzeczenia

p. Dorota Szefler

środy

14.30 – 15.30

3.

Doradztwo zawodowe

uczniowie wszystkich klas

p. Renata Raczykowska

poniedziałki:

10.55 – 11.40;12.40 – 13.25

wtorki:

8.50 – 9.40; 9.50 – 10.35

czwartki:

10.55 – 11.40

4.

Doradztwo zawodowe

uczniowie wszystkich klas

p. Małgorzata Antosik

poniedziałki:

10.35 – 12.50

wtorki:

10.55 – 11.40

środy:

13.30 – 14.15

czwartki:

10.35 – 12.50

piątki:

10.00 – 11.30

5.

Dyżur psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Nowej Soli

uczniowie wszystkich klas,
rodzice, nauczyciele

p. Lilia Piekarska

drugi czwartek miesiąca,

godzina 9.00 – 12.00

6.

Indywidualne poradnictwo/konsultacje pedagoga szkolnego

uczniowie wszystkich klas,
rodzice, nauczyciele

p. Dorota Szefler

według potrzeb

7.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

II TL, III TLi, IV Ts

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

wtorki

15.10 – 15.55

8.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

I TLi, I Br

p. Agnieszka Jacków – Dąbrowska

co 2 tygodnie:

I Br środy 13.30 – 14.15;

I TLi czwartki 13.30 – 14.15

9.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

II TL

p. Adam Stelmaszyk

poniedziałki

14.20 – 15.05

10.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

I TLi, I Br

p. Adam Stelmaszyk

piątki

14.20 – 15.05

11.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

III TLi, IV Ts

p. Beata Ciurzyńska

czwartki

14.15 – 15.00

Kategoria wpisu: