Obrazek użytkownika cytrynek

Tematy prac zaliczeniowych z geografii i przyrody

Treść: 

Tematy prac zaliczeniowych

 

Tematy dla klasy I

 

1. Rodzaje map ze względu na skalę, treść, kryterium przeznaczenia

2. Elementy składowe mapy

3. Prezentacje cech ilościowych i jakościowych na mapie. Przykłady zastosowania.

4. Klimat planety Ziemia. Rodzaje klimatów i typy. Charakterystyka szczegółowa Polski pod względem typu klimatu.

5. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi.

6. Liczba ludności na Ziemi i jej zmiany. Historia zmian liczby ludności Polski od roku 1939.

7. Charakterystyka migracji. Rodzaje migracji ze względu na cel, zasięg, czas. Gdzie obecnie odbywają się największe migracje i dlaczego?

8. Zróżnicowanie ludności na świecie: odmiany ludzkie i ich rozmieszczenie

9.Urbanizacja na świecie. Rodzaje urbanizacji. Rodzaje jednostek osadniczych. Rodzaje aglomeracji wraz z przykładami.

 

 

 

Tematy dla klasy III

 

1. Geologiczne procesy: ruchy masowe. Przykłady ruchów masowych i zagrożenia wynikające z ich obecności

2. Wietrzenie. Rodzaje wietrzenia, formy powstałe w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego

3. Geologoiczne procesy egzogeniczne. Przyczyna powstania procesów. Krótka charakterystyka procesów (rzeźbotwórcza działalnośc: rzek, wiatru, mórz, krasowe)

4. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności rzek. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

5. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności mórz. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

6. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności wiatru. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

7. Szczegółowa charakterystyka rzeźbotwórczej działalności krasu. Przyczyny powstania i rodzaje, przykłady powstałych form.

8. Geologiczne procesy endogeniczne. Rodzaje procesów (wulkanizm, plutonizm, ruchy lądotwórcze, górotwórcze, trzęsienia ziemi)

9. Charakterystyka wulkanizmu i plutonizmu. Genaeza procesów. Rodzaje wulkanów i form plutonicznych.

 

10. Charakterystyka trzęsienia ziemi. Genaeza procesu. Rodzaje fal sejsmicznych. Skale amplitudy trzęsienia ziemi. Przykłady historycznych i ostatnich trzęsień ziemi.

Kategoria wpisu: