Terminarz Matury 2018

Treść: 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek język polski - pp ① język polski – pr ①
5, 6 - sobota, niedziela
7 poniedziałek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek język angielski – pp język angielski – pr 
język angielski - dj ①
9 środa matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 czwartek biologia – pp
biologia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
11 piątek wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
informatyka – pp 
informatyka – pr
12, 13 - sobota, niedziela
14 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
geografia – pp
geografia – pr
15 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
16 środa chemia – pp
chemia - pr
historia – pp
historia - pr
19, 20 - sobota, niedziela
① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
Część ustna egzaminu maturalnego
od 9 do 22 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
język polski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 25 maja
(oprócz 13 maja i 20 maja)
języki obce nowożytne

P

Kategoria wpisu: 

Podobne wpisy