Obrazek użytkownika cytrynek

Wirtualne hosty w Apache

Treść: 

 

Wirtualny host tworzy się głównie podczas pracy webdevelopera w celu utworzenia serwera z domeną, która będzie obsługiwana lokalnie na maszynie wirtualnej.

 

Co potrzebujemy?:

  • Maszyna wirtualna z Debian/Ubuntu/Inna (najlepiej wersja serwer – bez trybu graficznego, ze względu na mniejsze obciążenie zasobów tj. pamięć czy procesor)

  • Interfejs sieciowy maszyny musi być zmostkowany (bridged)

  • Konfiguracja adresu IP – zmieniamy adres na statyczny i przypisujemy ma adres z zakresu, klasy w jakiej działa nasz komputer. Np.: Komputer ma adres IP: 192.168.2.2 to wirtualna maszyna musi mieć następny wolny adres, który wykracza także poz pulę adresów DHCP naszego routera np.: 192.168.2.200

  • Konfiguracja wirtualnego hosta – zazwyczaj jest to utworzenie katalogu i pliku w odpowiedniej lokacji (więcej poniżej).

  • Konfiguracja adresu i przypisanie mu aliasu do określonego adresu IP na komputerze gospodarza. Na komputerze, na którym pracujemy zmieniamy plik /etc/hosts i dopisujemy adres IP i nazwę domeny

 

Opis instalacji Debiana jako maszyny wirtualnej znajduje się tutaj:

http://zsp5kozuchow.pl/artyku%C5%82/instalacja-lamp

 

Instalacja apache2 i PHP

# apt-get install apache2 php5

 

Zmiana adresu maszyny wirtualnej

 

Edytujemy plik /etc/network/interfaces

# nano /etc/network/interfaces

 

Wyświetlamy informacje o interfejsach

sudo nano /etc/network/interfaces

 

Wpisujemy zawartość:

auto eth0 #Określenie interfejsu eth0 lub eth1

iface eth0 inet static #Określenie typu interfejsu static / dhcp

address 192.168.18.KOLEJNYNUMER # Adres IP

gateway 192.168.18.1 #Adres bramy

netmask 255.255.255.0 #Maska sieciowa

network 192.168.18.0 #Adres sieci

broadcast 192.168.18.255 #Adres rozgłoszeniowy

dns-nameservers 192.168.18.22 194.204.159.1 #Adres serwera DNS

 

Restartujemy interfejs sieciowy eth0

service networking restart

 

Tworzenie wirtualnego hosta

Tworzymy katalog na naszą stronę (przykładowa nazwa krzysiek.dev)

sudo mkdir -p /var/www/html/krzysiek.dev/public_html

 

Nadajemy mu uprawnienia (adminzsp – to użytkownik o prawach administratora)

sudo chown -R adminzsp:adminzsp /var/www/html/krzysiek.dev/public_html

 

Zmieniamy uprawnienia rekursywnie do katalogu /var/www (aby nasze strony miały prawo do odczytu)

sudo chmod -R 755 /var/www

 

Teraz tworzymy plik index.php w ścieżce naszego katalogu ze stroną

sudo nano /var/www/html/krzysiek.dev/public_html/index.html

 

<html>

<head>

<title>Witamy na stronie Krzycha</title>

</head>

<body>

<h1>Udało się! Załadowana strona z Wirtualnego Hosta</h1>

</body>

</html>

 

Konfigurujemy apache

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/krzysiek.dev.conf

 

Edytujemy odpowiednio do swoich danych

sudo nano /etc/apache2/sites-available/krzysiek.dev.conf

 

ServerAdmin webmaster@krzysiek.dev

DocumentRoot /var/www/html/krzysiek.dev/public_html/

ServerName krzysiek.dev

ServerAlias www.krzysiek.dev

 

Tworzymy serwer wirtualny jako aktywny

sudo a2ensite krzysiek.dev.conf

 

Restartujemy apache

sudo service apache2 restart

 

Edycja pliku hosts

Edytujemy plik na komputerze gospodarza (ten na którym pracujemy) i dodajemy wpis z IP i nazwą  domeny

sudo nano /etc/hosts

192.168.2.200 krzysiek.dev

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source