Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego -1LOD

Treść: 

Zagadnienia na egzamin pisemny i ustny z języka niemieckiego – 1LOD

1. Człowiek- dane personalne; przedstawienie osoby; zadawanie pytań o :

            - imię i nazwisko,

            -wiek,

            -miejsce zamieszkania i pochodzenia.

2. Czasowniki regularne.

3. Czasowniki regularne o temacie zakończonym na: -t, -d,-chn,-,ffn, -tm.

4. Czasowniki nieregularne: sprechen, fahren.

5. Czasowniki posiłkowe: haben, sein

6.Zaimek osobowy w mianowniku.

7. Budowa zdań oznajmujących i pytających: szyk prosty, szyk przestawny.

8. Wyrazy pytające wer, was, wo, wohin, wann.

9.Rodzajniki określone i nieokreślone.

10.Liczebniki główne oraz podawanie roku.

 

            

Kategoria wpisu: