Obrazek użytkownika mlewandowski

STER NA ZAWÓD -perspektywa dla młodych

Szkolnictwo zawodowe odzyskuje dawny prestiż. Przywraca się wiarę w to, że nie tylko umie kształcić fachowców, ale przede wszystkim tworzy ręce do pracy, które będą potrzebne na rynku pracy.

Należy odczarować mit dotyczący szkół zawodowych, jako jednostek kształcących wyłącznie mniej uzdolnioną młodzież.

Absolwenci gimnazjum oprócz trzyletniej szkoły zawodowej umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, mogą wybrać 4-letnie technikum, w którym zdobyte kwalifikacje zawodowe potwierdzone zostaną dyplomem, a jednocześnie uzyskają możliwość zdobycia świadectwa dojrzałości i kontynuowania nauki na studiach.

Skończyły sie czasy, gdy rodzice straszyli dzieci słowami:"Ucz się, bo inaczej pójdziesz do zawodówki", a edukacja na uczelniach wyższych była synonimem prestiżu i szansą na awans społeczny. Teraz to to specjaliści z" fachem w ręku" dyktują warunki na rynkach pracy całej Europy.

Uczniowie klas III gimnazjum już teraz dokonują pierwszego samodzielnego wyboru, dotyczącego ich przyszłości zawodowej, wspierani przez rodziców, wychowawców, nauczycieli, doradców zawodowych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie dąży się do tego, aby młody człowiek wybierający przyszłą szkołę zawodową, był pewien, że znajdzie tu wsparcie w wyborze, że szkoła ta odpowiadać będzie jego zainteresowaniom, zdolnościom i predyspozycjom.

Zależy nam na tym, aby wybór zawodu przez ucznia był jego najważniejszą życiową decyzją.

Absolwenci gimnazjum, a także ich rodzice, muszą być świadomi, że dobry zawód to przede wszystkim prestiż, wysoka pozycja społeczna i powód do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Nasza szkoła ściśle współpracuje z wieloma znaczącymi firmami, instytucjami, pracodawcami na każdym etapie edukacyjnym ucznia. Umożliwia mu włączenie się w proces zdobywania i podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w wielu formach kształcenia zawodowego poza programem nauczania. 

W chwili obecnej istnieje możliwość, z której skorzysta nasza młodzież, wsparcia edukacji zawodowej przy wykorzystaniu znacznych funduszy unijnych. Szkoła realizować będzie projekt pn." Modernizacja szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim - doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - lubuskie 2020".

Udział w tym projekcie zapewni młodym ludziom zdobycie dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i uprawnień zawodowych, między innymi poprzez udział w kursach specjalistycznych, stażach, praktykach zawodowych w kraju i za granicą, kursach kwalifikacyjnych i innych formach kształcenia zawodowego.

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source