Marzec 2018

  • środa, 21 Marzec, 2018 - 08:00
    Całą społeczność szkolną serdecznie zapraszamy do udziału w atrakcjach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i zespół nauczycieli ds. wychowawczych z okazji Dnia Wiosny.
  • poniedziałek, 26 Marzec, 2018 - 17:00
    Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy maturalnej. Konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów dla rodziców uczniów pozostałych klas szkoły dla młodzieży.

Kwiecień 2018

Maj 2018

Czerwiec 2018