Konsultacje z nauczycielami

Data: 
poniedziałek, 26 Listopad, 2018 - 17:00
Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów - omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III szkół dla młodzieży. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla klasy maturalnej.