Konsultacje z nauczycielami

Data: 
poniedziałek, 26 Listopad, 2018 - 17:00
Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów - omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III szkół dla młodzieży. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla klasy maturalnej.
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source