egzamin maturalny z języka polskiego - część pisemna

Data: 
piątek, 4 Maj, 2018 - 00:00
egzamin maturalny z języka polskiego - część pisemna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source