Kierunek technik spedytor

Treść: 
 

Technik spedytor organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowe i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.

Technik spedytor:

a) organizuje i nadzoruje transport:

- planuje realizację procesów transportowych,

- przygotowuje ładunki do transportu,

- przygotowuje i monitoruje techniczne środki realizacji procesów transportowych,

- prowadzi realizację spedycyjno-transportową,

- nadzoruje realizację procesów transportowych,

b) obsługuje klientów i kontrahentów:

- prowadzi korespondencję i negocjacje,

- kalkuluje ceny usług spedycyjno-transportowych.

 

Ja, ty, my , oni…

Większość czasu będziesz pracować z ludźmi, ważna jest zdolność organizacji i negocjacji oraz samodzielność w pracy.

Wykonywanie tego zawodu ułatwią Ci umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i analitycznego myślenia.

Będziesz reprezentować firmę przed klientami.

Twoja praca będzie urozmaicona.

 

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Warto rozwijać swoje umiejętności obsługi komputera i pogłębiać znajomość języków obcych.

Ważna jest dogłębna znajomość aktualnych przepisów prawnych, dotyczących tego rodzaju działalności oraz tak zwana świadomość kosztowa.

 

Warunki pracy:

Swoje obowiązki spedytor może wykonywać  na terenie kraju (spedytor krajowy) jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). Miejscem pracy spedytora jest biuro, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami, organizuje i śledzi transport danej przesyłki.

 

Kariera zawodowa: 

Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach,w korporacjach z branży FMCG, chemicznej, kosmetycznej, IT, motoryzacyjnej.

 

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik spedytor

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHPPDGJOZKPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 520 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 470 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)
Kategoria wpisu: