XIV edycja Dnia przedsiębiorczości

Data konkursu: 
środa, 26 Kwiecień, 2017 - 09:00
Krótko o konkursie: 

Na termin 26 kwietnia 2017 roku przypada czternasta edycja ogólnopolskiego programu Dzień przedsiębiorczości. Inicjatorzy przedsięwzięcia – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, otrzymali za organizację tegoż projektu pierwszą nagrodę w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono w kategorii Inicjatywy Edukacyjne. Fundacja, o której mowa działa w ramach Junior Achievement Worldwide - najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w 120 krajach świata.
Swoje zadania Fundacja realizuje we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

Dzień przedsiębiorczości
w ocenie pomysłodawców sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji, służących planowaniu dalszej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej.
P
rzystępując do udziału w programie uczniowie mają sposobność m.in.:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne;

  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie;

  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową;

  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się kilkoro zainteresowanych uczniów z klasy III Technikum spedycyjnego.

Organizatorkami działań związanych z projektem na terenie naszej placówki jest nauczyciel przedsiębiorczości pani Małgorzata Antosik oraz doradca zawodowy pani Renata Raczykowska.