Obrazek użytkownika mlewandowski

Szkoła Branżowa

Treść: 

informatyklogistyk grafik komputerowyhandlowiectechnolog drewna

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia:

Nowoczesna szkoła branżowa zastąpi zasadniczą szkołę zawodową. Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa  przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbędzie się w zawodach ustalonych dla przekształconej zasadniczej szkoły zawodowej. 

Są to zawody m.in. stolarz, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca, lakiernik, zdun, fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych, rolnik, monter sieci i instalacji  sanitarnych, cukiernik, mechanik motocyklowy, fotograf, kierowca-mechanik, ślusarz ,elektryk, dekarz, piekarz, tapicer, magazynier-logistyk i wiele innych.

Warunkiem nauki w szkole branżowej I stopnia jest podpisanie umowy z pracodawcą u którego odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu.

SZKOŁA BRANŻOWA II stopnia:

Kształcenie mogą rozpocząć  absolwenci branżowej  szkoły I stopnia .

Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych lub podjąć pracę w zawodzie.


Wszelkich informacji dotyczących pracodawców oraz innych, związanych z nauką w Szkole Branżowej udziela kierownik szkolenia praktycznego p. Mirosław Lewandowski tel: 665 659 650 lub (68) 355 3394.

Kategoria wpisu: