Zajęcia pozalekcyjne w Piątce

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które są uzupełnieniem zajęć prowadzonych w normalnym trybie.

Uczniowie dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu nabywają praktycznych umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania oraz nadrabiają zaległości z danego przedmiotu (konsultacje).

Lista zajęć pozalekcyjnych w dużej mierze kształtowana jest przez samych uczniów. Niejednokrotnie jest tak, że oprócz zaproponowanego harmonogramu zajęć nauczyciel prowadzący modyfikuje go pod potrzeby uczniów.

W naszej szkole od lat prowadzone są zajecia:

  • ze strzelectwa sportowego - Uczniowski Klub Sportowy "Beryl"
  • z programowania/robotyki
  • z programowania obiektowego w języku Java
  • z grafiki komputerowej i tworzenia stron www
  • sportowe
  • z redagowania szkolnej gazetki "ZRyW"
  • zajęcia przygotowujące do matury z: matematyki, geografii, historii, wos, biologii
  • zajęcia z ekonomii (np. Firma symulacyjna DREAMs)

 

L.p.

Rodzaj dodatkowych zajęć dydaktycznych (nazwa przedmiotu nauczania)

Realizujący zajęcia

Dzień.

Godzina

1

Treningi ze strzelania z broni pneumatycznej

Mirosław Lewandowski

poniedziałek

16.00-17.00

strzelnica

2

Język.polski –zajęcia dla maturzystów

Ewa Pilch

poniedziałek

15.10-16.45

s.108

3

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki

Maria Goraj-Zarzecka

Czwartek/co dwa tygodnie

14.15-15.00

s.106

4

Przygotowanie do matury konsultacje (WOS)

Dzikowicz Edyta

sobota

9.00-11.00

s.105

 

5

Gazetka szkolna

Agnieszka Jacków-Dąbrowska

środa

 

 

15.10-15.55

Bibioteka szkolna

6

Zajęcia wyrównawcze/rozwijające z j.niemieckiego

Monika Zabrocka

Poniedziałek

15.05-15.45

s.119

7

Zajęcia przygotowujące do matury z geografii

Marcin Wojciechowski

Wtorek

czwartek

18.00-18.45

s.14

8

Szkolny Klub Wolontariusza

Dorota Szefler

środa

12.30-13.30

 

9

Rozgrywki sportowe

Renata Raczykowska

czwartek

15.15-16.00-

Sala gimn.

10

Konsultacje przedmiotowe-spedycja

Marta Pietrowska -Nowacka

Poniedziałek

15.05-15.50

s.13

11

Zajęcia z matematyki dla maturzystów

Adam Stelmaszyk

czwartek

14.15-15.50

(co drugi tydzień)

s.110

 

12

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów informatycznych

Adam Stelmaszyk

czwartek

15.10-16.00

(co drugi tydzień)

s.110

13

Zajęcia z uczniem zdolnym –j.angielski

Aneta Łozińska

czwartek

9.50-10.35

s.116

 

14

Zajęcia w siłowni

Irena Juszkiewicz

środa

16.00-16.45

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source