Zajęcia pozalekcyjne w Piątce

W naszej szkole prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które są uzupełnieniem zajęć prowadzonych w normalnym trybie.

Uczniowie dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu nabywają praktycznych umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania oraz nadrabiają zaległości z danego przedmiotu (konsultacje).

Lista zajęć pozalekcyjnych w dużej mierze kształtowana jest przez samych uczniów. Niejednokrotnie jest tak, że oprócz zaproponowanego harmonogramu zajęć nauczyciel prowadzący modyfikuje go pod potrzeby uczniów.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych/dodatkowych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

 

L.p.

Nauczyciel prowadzący zajęcia

Rodzaj/forma zajęć

Terminy zajęć,

tygodniowy wykaz godzin

 

Uwagi

1.

Anna Dziuda – Smak

 

Konsultacje z języka polskiego

Ostatni poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

2.

Aneta Łozińska

Konsultacje z języka angielskiego

1 piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

3.

Marcin Wojciechowski

 

Konsultacje przedmiotowe: geografia przedmioty zawodowe informatyczne

1 czwartek miesiąca,

godzina 17.00 – 18.00

 

4.

Irena Juszkiewicz

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

Wtorki,

godzina 15.15 – 16.00

 

5.

Renata Raczykowska

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

 

Poniedziałki,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

6.

Agnieszka Jacków – Dąbrowska

Kółko dziennikarskie

Ostatni wtorek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

Konsultacje z języka polskiego

Ostatni czwartek miesiąca,

godzina 15.10 – 15.55

 

7.

Mateusz Czerwiński

Konsultacje przedmiotowe:

historia, wiedza o społeczeństwie

1 piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05  

 

 

8.

Adam Stelmaszyk

Konsultacje przedmiotowe:

matematyka/fizyka

informatyka

2 i 4 poniedziałek miesiąca, godzin 14.20 – 15.05

 

Zajęcia przygotowujące maturzystów do egzaminu z matematyki.

1 i 3 poniedziałek miesiąca, godzina 14.20 – 15.05

Adresat: uczniowie klasy IV TLi

 

9.

Małgorzata Antosik

Konsultacje przedmiotowe: przedmioty zawodowe logistyczne, podstawy przedsiębiorczości

Ostatni piątek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

10.

Joanna Dudek

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe logistyczne

1 poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

11.

Jadwiga Ślefarska

Konsultacje przedmiotowe:

przedmioty zawodowe logistyczne

Ostatnia środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

(co dwa miesiące)

 

 

 

 

12.

Monika Zabrocka

Konsultacje z języka niemieckiego

Ostatnia środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

13.

Mirosław Lewandowski

Treningi strzeleckie z broni pneumatycznej

Wtorki godzina 16.00 – 17.30;

czwartki, godzina 16.45 – 17.30

 

 

Konsultacje przedmiotowe: edukacja dla bezpieczeństwa, bhp.

Ostatni czwartek miesiąca,

godzina 16.00 – 16.45

 

14.

Dorota Szefler

Szkolny Klub Wolontariusza

2, 4 wtorek miesiąca,

godzina 13.30 – 14.30

 

 

 

 

15.

Małgorzata Czyż – Górka

Konsultacje z biologii

2 poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

16.

Joanna Leśków

Konsultacje przedmiotowe

2 poniedziałek miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

 

 

17.

Małgorzata Skrypak  

 

Konsultacje z chemii

3 środa miesiąca,

godzina 14.20 – 15.05

 

18.

Maria Goraj – Zarzecka

Konsultacje z matematyki

1 czwartek miesiąca,

godzina 15.05 – 15.50

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source